Viacbrité frézy,
neuvedené v katalógu nástrojov

Štvorbritá fréza K30/K40 52°; D1=8,0 / D2=8,0 / L1=58 / L2=12,0mm
Názov
Cena s DPH
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=8,0 / D2=8,0 / L1=58 / L2=12,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=4,0 / D2=6,0 / L1=54 / L2=8,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=4,0 / D2=6,0 / L1=57 / L2=11,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=5,0 / D2=6,0 / L1=57 / L2=13,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=6,0 / D2=6,0 / L1=54 / L2=10,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=6,0 / D2=6,0 / L1=57 / L2=13,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=8,0 / D2=8,0 / L1=63 / L2=19,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=10,0 / D2=10,0 / L1=66 / L2=14,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=10,0 / D2=10,0 / L1=72 / L2=22,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=12,0 / D2=12,0 / L1=73 / L2=16,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=12,0 / D2=12,0 / L1=83 / L2=26,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=14,0 / D2=14,0 / L1=75 / L2=18,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=14,0 / D2=14,0 / L1=83 / L2=26,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=16,0 / D2=16,0 / L1=82 / L2=22,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=16,0 / D2=16,0 / L1=92 / L2=32,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=18,0 / D2=18,0 / L1=84 / L2=24,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=18,0 / D2=18,0 / L1=92 / L2=32,0mm
Predaj skončil
Štvorbritá fréza K30/K40 52°, D1=20,0 / D2=20,0 / L1=104 / L2=38,0mm
Predaj skončil
Osembritá fréza 50°, D1=6,0 / D2=6,0 / L1=57 / L2=13,0 mm
Predaj skončil
Desaťbritá fréza 50°, D1=8,0 / D2=8,0 / L1=63 / L2=19,0 mm
Predaj skončil
Dvanásťbritá fréza 50°, D1=10,0 / D2=10,0 / L1=72 / L2=22 mm
Predaj skončil
Dvanásťbritá fréza 50°, D1=12,0 / D2=12,0 / L1=83 / L2=26 mm
Predaj skončil
Osembritá fréza 50°, D1=6,0 / D2=6,0 / L1=62 / L2=18 mm, S=8
Predaj skončil
Desaťbritá fréza 50°, D1=8,0 / D2=8,0 / L1=68 / L2=24 mm, S=10
Predaj skončil
Dvanásťbritá fréza 50°, D1=10,0 / D2=10,0 / L1=80 / L2=30 mm, S=12
Predaj skončil
Dvanásťbritá fréza 50°, D1=12,0 / D2=12,0 / L1=93 / L2=36 mm, S=12
Predaj skončil
Osembritá fréza, D1=20 / D2=10 / L1=50 / L2=10
Predaj skončil