CNC frézovanie

 

Produktívne, presné
a výkonné stroje.
Frézovanie otáčkami 
až 60.000 / min.
Blesková obsluha.

CNC dávkovanie

 

Inovatívna technika
DATRON pre spoľahlivé
dávkovanie a sériovú
produkciu.

Dentálne CNC

 

Dentálne centrá
DATRON - frézovanie
efektívne frézovanie
pri zachovaní 
najvyššej kvality.

Meriaca technika RACELOGIC a CSM

Zastupujeme spoločnosti CSM GmbH a RaceLogic a dodávame snímače na meranie dráh, rýchlosti, teploty, zrýchlenia, tlaku, systémy pre vyhodnotenie nameraných dát ako aj špecializované programové vybavenie pre riešenie Vašej úlohy. Zaoberáme sa tiež predajom a servisom zariadení pre priemyselné značenie výrobkov a na slovenskom trhu sme zástupcom spoločnosti LINTECH s.r.o. - špecializovanej v poskytovaní riešení v už spomenutom priemysle značenia a popisovania.

CNC nástroje
zo spekaných karbidov

DATRON vyrába vysoko presné CNC frézovacie a gravírovacie
systémy a od začiatku venuje veľkú pozornosť technológii 
obrábania. Výsledkom vývoja a testovania ako aj skúseností 
našich zákazníkov je fakt, že Vám môžeme ponúknuť nástroje 
optimalizované pre vysokorýchlostné obrábanie. 

NEO

NEO

M10Pro

M10Pro

MLCube

MLCube

C5

C5

M7

M7

M75

M75

MLCube

MLCube

PR0400

PR0400

PR0500

PR0500

PR1750

PR1750

D5

D5

Výrobné riešenia pre Váš úspech

Technológia vysokorýchlostného obrábania spoločnosti DATRON nachádza uplatnenia 
v početných  oblastiach priemyslu.

Elektrotechnický priemysel

 • čelné panely a skrinky
 • fóliové klávesnice
 • testovacie adaptéry
 • letovacie rámčeky

Letecký priemyel

 • obrábanie hliníkových dosiek
 • obrábanie hliníkových profilov
 • mikrovŕtanie

Výroba foriem a modelov

 • hliníkové 3D formy
 • 3D-Rapid Prototyping
 • grafitové elektródy
 • malé oceľové formy

Tlačiarenský priemysel

 • gravírovanie 3D štočkov
 • vysekové nástroje
 • nástroje pre tepelnú razbu 
 • raziace nástroje

CNC frézovacie stroje
CNC nástroje a meracia technika

DATRON-TECHNOLOGY ponúka CNC frézovacie a nanášacie systémy od nemeckej spoločnosti DATRON AG, ktoré nájdu široké uplatnenie v aplikáciách presného frézovania, vŕtania a gravírovania v mnohých odvetviach priemyslu. Zastupujeme tiež spoločnosti CSM GmbH a RaceLogic a ponúkame riešenia na kľúč pri meraní dynamiky cestných a koľajových vozidiel.