CNC stroj PR1750

Mnohostranný a flexibilný

Volumetrický nanášací systém s pracovnou plochou 1000 x 750 mm vhodný pre priemyselné využitie.

Tento nanášací systém ponúka presný 3-osý portál s modulárnym a kompaktným prevedením. Inovatívny systém osí spoločne so špeciálnym riadiacim systémom zaručuje skvelú dynamiku a vysoké posuvové rýchlosti. 

Užívateľsky jednoduché nastavenie a špeciálne nanášacie príslušenstvo pomôžu dosiahnuť krátke prípravné časy a vysokú účinnosť.

PR1750 v skratke:

  • vysoká procesná spoľahlivosť vďaka patentovanej nanášacej hlave a výkonnému DATRON VDispenser softvéru
  • krátke časy cyklov a vysoká kvalita nanášania vďaka dynamickému serverovému riadeniu
  • jednoduché programovanie pomocou PC s Windows a CAD / CAM rozhraním
  • možnosť komplexného nanášania 3D kontúr s rotačnými osami
  • vysoká flexibilita vďaka ľahkému použitiu všetkých dostupných nanášacích hláv