CNC stroj DATRON neo/neo+

Jednoduchý. Rýchly. Inteligentný.

DATRON neo uľahčí vstup to oblasti vysokorýchlostného frézovania. Vďaka princípu Plug & Play môžete pomocou tohto 3-osého frézovacieho CNC stroja a novovyvinutému softvéru DATRON next byť hneď od začiatku veľmi produktívny, a to aj bez predošlých znalostí obsluhy obrábacích strojov. Ergonomický, čelný prístup k pracovnému priestoru stroja umožňuje jednoduchú a bezpečnú výmenu a ustavenie obrobkov, a tým pádom ich rýchlejšie a presnejšie obrobenie. Okrem toho, plne vybavený stroj je možné na miesto inštalácie umiestniť sez štandardné dvere a vďaka minimálnej ploche zástavby šetrí miesto aj vo vašej dielni.

Zrejmé na pohľad!

 • dlaždicový dizajn užívateľského rozhrania s ľahko zorzumiteľnými ikonami
 • realistická 3D grafika
 • aktuálny priebeh obrábania zobrazovaný na stavovom dipleji
  je viditelný aj z väčšej vzdialenosti

Jednoduchá obsluha

 • intuitívne dotykové ovládanie ako pri smartfónoch
 • kamerou podporované ustavenie obrobkov dotykovými gestami
 • funkcie na princípe aplikácií 

Rýchlejšie realizované idey!

 • procesná rýchlosť a jednoduchosť
 • štyrmi krokmi k hotovému výrobku
 • kompatibilita s poprednými dodávateľmi CAM systémov
CNC stroj DATRON neo

Vysokorýchlostné frézovanie pre každého

Nový ultra-kompaktný vysokorychlostný obrábací stroj DATRON neo/neo+ je skutočným všestranným talentom pre malosériovú výrobu a prototypovanie.

Vďaka svojej dynamike umožňuje dosiahnuť vysokú kvalitu obrobenej plochy, zložitých gravúr pri použití malých nástrojov a je ideálny pre široké spektrum aplikácií a materiálov ako v konvenčnych výrobných, tak aj prototypových dielňach.

Vďaka filozofi Plug and Play môžu stroj obsluhovať pomocou multi-dotykových giest známych zo smartfónov a dlaždicovému užívateľskému rozhraniu i neskúsení operátori. 

Pomocou sprievodcov a integrovanej kamery je operátor stroja schopný spustiť frézovací program v niekoľko málo krokoch pomocou prehľadných a zrejmých ikôn, realistického 3D zobrazenia komponent a iných nástrojov pre ľahkú identifikáciu rôznych funkcií stroja.