CNC stroje DATRON-TECHNOLOGY

DATRON-TECHNOLOGY s. r. o. distribuuje špičkovú nemeckú CNC techniku, CNC stroje, CNC frézy, CNC nástroje a poskytuje profesionálnu technickú podporu a údržbu CNC strojov v rámci zákazníckej podpory.

CNC frézovanie

CNC dávkovanie

CNC technika

V oblasti CNC pôsobí DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. na trhu od roku 1995 na celom území Slovenskej a Českej republiky. Patrí k špecializovaným firmám zaoberajúcim sa CNC obrábacími strojmi pre vysokorýchlostné frézovanie neželezných kovov a plastov, meraním dynamiky vozidiel, informačnými technológiami a riešeniami pre priemyselné značenie výrobkov.

CNC stroje

DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. ponúka CNC frézovacie a nanášacie systémy od nemeckej spoločnosti DATRON AG, ktoré nájdu široké uplatnenie v aplikáciách presného CNC frézovania, CNC vŕtania a CNC gravírovania v mnohých odvetviach priemyslu - od výroby predných panelov a skriniek pre rôzne zariadenia, cez opracovanie profilov, výrobu foriem, razných štočkov až po výrobu dizajnérskych prototypov a výrobky pre reklamný priemysel.

CNC (Computer Numeric Control) obrábacie stroje v praxi

Číslicové riadenie (NC) slúži k automatizácii obrábacích a iných strojov, ktoré sú na rozdiel od klasických strojov ovládaných ručne cez ručné kolesá alebo páky, či mechanicky automatizované vačky, obsluhované abstraktne programovanými príkazmi nahranými na pamäťovom médiu.

Prvé číslicovo riadené stroje boli vytvorené v 40. a 50. rokoch 20. storočia, a to na základe nastávajúcich nástrojov, ktoré boli vybavené motormi riadenými inštrukciami na dierovanej páske. Tieto rané servomechanizmy boli rapídne vylepšené analógovými či digitálnymi počítačmi, vytvárajúc tak moderné počítačovo číslicovo riadené (CNC) obrábacie stroje, ktoré prinesli revolúciu vo výrobných procesoch.

V moderných CNC systémoch, (end-to-end) komponentový design je vysoko automatizovaný s využitím Computer-Aided Design (CAD) a Computer-Aided Manufacturing (CAM) programov. Tieto programy produkujú počítačový súbor, ktorý je interpretovaný k výpisu príkazov potrebných k prevádzke konkrétneho stroja cez postprocesor, ktoré sú následne nahrané do CNC stroja pre samotnú výrobu. Pretože akékoľvek konkrétne komponenty môžu vyžadovať použitie mnoho rôznych obrábacích nástrojov, napr. píly, moderné stroje často kombinujú viac nástrojov do jedinej „bunky“. V ostatných prípadoch je použitý väčší počet rôznych strojov s externým riadením a ľudskej či robotickej obsluhy, ktoré premiestňujú obrobky medzi strojmi. V každom prípade je komplexná séria krokov potrebná k výrobe akejkoľvek časti vysoko automatizovaná a vytvorený obrobok je takmer zhodný s CAD návrhom.