CNC dávkovanie

Zvyšujúce sa ekonomické nároky v oblasti dávkovania, si vyžadujú presný a flexibilný systém. Dávkovacie systémy DATRON boli vyvinuté špeciálne pre priemyselné lepidlá, tesnenia, alebo EMC aplikácie a získali si dôveru priaznivý ohlas u zákazníkov. DATRON dávkovacie systémy ponúkajú najvyššiu možnú procesnú istotu a flexibilitu v kombinácii s elektronickými dávkovacími hlavami a patentovaným riadiacim softvérom, určeným pre presné nanášanie objemového množstva hmoty. 

Použitie tejto technológie umožňuje nezávislú rýchlosť dávkovania, čo zaručuje vysokú rýchlosť nanášania hmoty a krátke doby cyklu. V súvislosti s príslušenstvom vyvinutým pre systém nanášania spoločnosť DATRON ponúka systémové riešenia na zabezpečenie optimálnej kvality pre Vašu výrobu. S dávkovacími hlavami DATRON je možné spoľahlivo nanášať lepiace, tesniace ako aj jednozložkové penové hmoty.