CNC stroj PRO500

Volumetrický dávkovací systém pre menšie aplikácie

Nová generácia nanášacích systémov DATRON predstavuje vysoký štandard v oblasti priemyselného nanášania pre malé a stredné aplikácie. Srdcom týchto systémov sú vymeniteľné nanášacie hlavy, ktoré môžu aplikovať širokú škálu lepiacich a tesniacich materiálov.

S našim špeciálnym DATRON príslušenstvom, ako napríklad modulárny upínací systém, CAD / CAM softvér, výrazne znížite čas prípravy a zvýšite efektivitu a produktivitu Vašej výroby. Použitie kompenzačnej trysky a XYZ senzora zabezpečí vysokú procesnú spoľahlivosť a opakovateľnosť.

PRO500 v skratke:

  • samostatný 3-osý portál s malou zástavbovou plochou
  • nanášacia hlava s patentovaným systémom kontroly dávkovacieho objemu
  • jednoduché programovanie pomocou PC s Windows a CAD / CAM rozhraním
  • vysoká flexibilita vďaka modulárnemu systému všetkých nanášacích komponentov
  • modulárna upínacia technika: minimálne prípravné časy, presná opakovateľnosť
CNC stroj PRO500

Oblasti využitia CNC obrábacích strojov

  • pri lepidlách a tmeloch v priemyselných aplikáciach 
  • obrábanie malých a stredne veľkých dielov 
  • vo všetkých výrobných oblastiach, kde je vyžadovaná konštantná presnosť