Frézovanie panelov

Ak by sme mali pomenovať jedinú aplikáciu, pre ktorú sú vysokorýchlostné frézovacie stroje jedinečné, bolo by to frézovanie panelov. Zákazníci, ktorí frézujú čelné panely, ovládacie panely, prístrojové panely sú veľmi spokojní. To preto, že naše stroje sú ideálne nastavené pre túto prácu. Počnúc dostatočným pracovným priestorom, na ktorom je možné upnúť dostatočne veľký plošný diel, ako aj jednoduchý spôsob postupného frézovania panelov.

Potom je tu náš vákuový stôl určený pre upínanie, ktorý umožňuje rýchle upnutie plošného materiálu aj tej najtenšej hrúbky. Navyše je tu možnosť využívania dotykovej sondy, ktorá zvyšuje rýchlosť nastavovania a zaisťuje rovnomernosť pomocou detekcie nerovnosti povrchu.

Vysokorýchlostné obrábacie centrá DATRON môžu byť vybavené nasledovne:

  • Sondovanie, raster povrchu – rozpoznáva tvarovú nerovnosť na povrchu obrobku a kompenzuje to dynamicky
  • Automatická výmena nástroja – až 45 nástrojových staníc v závislosti od typu stroja, vrátane snímača pre meranie dĺžky a detekcie lomu nástroja
  • Upínanie pomocou vákuového stola – vákuový stôl 500 x 700 mm a 1000 x 700 pre rýchle upnutie plošného materiálu
  • Pneumatický upínací systém – pneumatické, klinové upínanie, ktoré znižuje nadbytočné časy pri prestavovaní
  • Vybavenie 5 tej osi – integrovaný otočný stôl pre simultánne frézovanie
  • Odvádzanie triesok - vákuová technológia vyvinutá špeciálne pre obrábanie materiálu plechu
  • Automatizácia – plná kontrola prostredníctvom obrábacieho programu