Výroba protitlakových plechov

Spoločnosť DATRON ponúka riešenie na kľúč navrhnuté špeciálne pre priemysel zaoberajúci sa výrobou protitlakových plechov pre efektívne obrábanie nerezovej ocele a fenolov. DATRON ponúka všetko, čo si výroba týchto produktov vyžaduje – odsávanie prachu pre optimálne frézovanie počítadlá dosiek. Vysokorýchlostné CNC obrábacie centrá DATRON ponúkajú nasledujúce výhody:

  • Vysokofrekvenčné vretená až do 60 000 otáčok – vysoká rýchlosť znižuje sily, ktoré vznikajú medzi nástrojom a materiálom. Vzniká menej tepla pri obrábaní, čím sa znižuje odklon nástroja a umožňuje tak aj obrábanie tenkostenných dielcov. To všetko vedie ku kvalitnejšiemu obrábaniu, výbornej kvalite povrchu a lepšej presnosti.
  • Clean Cut Chip / odstránenie prachu - bezkontaktný sací systém odstraňuje nečistoty z povrchu fenolových dosiek a plošného materiálu z nerezovej ocele pri frézovaní. To znižuje časovo náročné čistiace úkony a maximalizuje kvalitu výroby. 
  • Sondovanie, raster povrchu – rozpoznáva tvarovú nerovnosť na povrchu obrobku a kompenzuje to dynamicky 
  • Automatická výmena nástroja – až 45 nástrojových staníc v závislosti od typu stroja, vrátane snímača pre meranie dĺžky a detekcie lomu nástroja
  • Upínanie pomocou vákuového stola – vákuový stôl 500 x 700 mm a 1000 x 700 pre rýchle upnutie plošného materiálu
  • Pneumatický upínací systém – pneumatické, klinové upínanie, ktoré znižuje nadbytočné časy pri prestavovaní
  • Vybavenie 5 tej osi – integrovaný otočný stôl pre simultánne frézovanie