Obrábanie kompozitných materiálov

S tisíckami inštalovaných strojov po celom svete a viac ako 20 rokov skúsenosti v oblasti navrhovania nástrojov pre aplikácie konkrétneho zákazníka pre široký okruh priemyslu, môžete ťažiť z našich výsledkov a využívať tak poznatky a technológie spoločnosti DATRON pre oblasť obrábania kompozitných materiálov. Materiály ako CFK, GFK, CRP, GRP, FR4 a iné, sú abrazívne materiály,  pri obrábaní ktorých nie je výhodou len naša technológia vysokorýchlostného obrábania, ale rovnako aj náš nový rezný materiál CVD navrhnutý špeciálne pre efektívne a hospodárne frézovanie kompozitných materiálov. Na základe Vašej špecifickej aplikácie, či požiadaviek, Vám môžeme pomôcť určiť, ktorý stroj a ktoré nástroje budú pre Vás najlepšie.