O spoločnosti

DATRON-TECHNOLOGY s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1995. Spoločnosť, ktorá pôsobí na celom území Slovenskej a Českej republiky patrí k špecializovaným firmám zaoberajúcim sa CNC obrábacími strojmi pre vysokorýchlostné frézovanie neželezných kovov a plastov, meraním dynamiky vozidiel a súvisiacimi informačnými technológiami.

Ponúkame CNC frézovacie a nanášacie systémy od nemeckej spoločnosti DATRON AG, ktoré nájdu široké uplatnenie v aplikáciách presného frézovania, vŕtania a gravírovania v mnohých odvetviach priemyslu - od výroby predných panelov a skriniek pre rôzne zariadenia, cez opracovanie profilov, výrobu foriem, razných štočkov až po výrobu dizajnérskych prototypov a výrobky pre reklamný priemysel alebo aj aplikácie pre výrobu zubných náhrad a implantátov.

Naša firma je taktiež zastúpuje spoločnosti CSM GmbH a RaceLogic a ponúka riešenia na kľúč pri meraní dynamiky cestných a koľajových vozidiel. Spoločnosť je schopná dodať snímače na meranie dráhy, rýchlosti, teploty, zrýchlenia, tlaku, systémy pre vyhodnotenie nameraných dát ako aj špecializované programové vybavenie pre riešenie Vašej úlohy.


Činnosť spoločnosti je založená na tíme vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí majú skúsenosti v oblasti vysokorýchlostného obrábania, frézovacích nástrojov, informačných technológií, telekomunikačných a dátových komunikácii ale aj meracích systémov.

Medzi nesporné výhody spoločnosti patrí predovšetkým okamžitá reakcia na prevádzkové potreby zákazníka, veľká variabilita a operatívnosť pri realizácii investičných akcií, vrátane nezanedbateľnej iniciatívy pracovníkov priamo zainteresovaných na kvalite vykonaných prác a na plnení termínov.