CNC Dávkovanie

Inovatívna dávkovacia technika od spoločnosti DATRON pre spoľahlivú sériovú produkciu.

Rozdiel je v inteligencii

Patentovaná regulácia objemového množstva nanášanej hmoty. S dávkovacími hlavami DATRON je možné spoľahlivo nanášať lepiace, tesniace ako aj jednozložkové penové hmoty.

Kompaktné materiály

V oblasti tesniacej techniky sú okrem iných k dispozícii kompaktné materiály s tvrdosťou 16 - 60 Shore A.
Majú len veľmi malú schopnosť kompresie a po nanesení vyžadujú priestor kvôli rozťažnosti.

1K-peny

Sú výborným riešením pre nanášanie penových dráh v doteraz nedosiahnutej presnosti a spoľahlivosti. Prirodzeným spenením hmoty, napríklad prostredníctvom vzduchu, vzniká gume podobné tesnenie na potrebnom mieste - bez akéhokoĺvek miešania či čistenia.
Nutnosť čistenia alebo nanášania "na slepo" odpadá aj pri dlhšej odstávke zariadenia, čím je dosiahnutá vysoká disponibilita stroja.

Lepidlá

Lepenie je technológiou budúcnosti. Pomocou nášho volumetrického dávkovacieho stroja môžete nanášať rôzne typy lepidiel ako napr. epoxidovú živicu, akrylát, PUR, silikón v najrôznejších tvaroch, opakovateľne a spoľahlivo.

EMC a teplotný management

Abrazívne materiály pre zapezpečenie elektromagnetickej kompatibility alebo odvádzanie tepla sú objemovo presne nanesené na určené miesto. Rovnaká spoľahlivosť výroby pri prototype aj pri hromadnej výrobe vám zaistí konkurenčnú výhodu.