Meracie snímače Racelogic

Systémy pre meranie, záznam, zobrazenie, analýzu a simuláciu dát dynamiky vozidiel

Vlajková loď VBOX, spoločnosti Racelogic, sa stala priemyslovým štandardom pre meranie rýchlosti, pozície, dráhy a zrýchlenia v oblasti dynamických skúšok a testovania vozidiel. 

Videorekordéry VideoVBOX sú veľmi populárne v motoristickom športe u pretekárov a tiež fanúšikov, ktorí chcú neustále zlepšovať svoje jazdné schopnosti a parametry vozidla. 

V neposlednom rade ponúkame LabSat GPS simulátor, ktorý umožňuje záznam a prehranie reálneho GNSS RF signálu ako uživatelsky vytvorené scenáre. 

Snímače CSM

Ponúkame širkoú paletu modulov pre prevod signálu frekvenčných, analógových, teplotných a iných snímačov na správy CAN zbernice, dataloggery pre dlhodobý záznam dát vo vozidlách od spoločnosti CSM GmbH.