CNC stroj MLCube

Rýchly a dynamický stroj s veľkým formátom

Obrábacie stroje DATRON ML sú navrhnuté pre rýchle CNC frézovanie, zároveň tieto obrábacie stroje frézujú jemne a presne. CNC frézky rady MCube sú určené hlavne na obrábanie a CNC frézovanie doskových materiálov, plechov.

MLCube v skratke:

 • linerárna 3D interpolácia
 • kruhová interpolácia- početné vŕtacie a frézovacie cykly
 • automatický zásobník nástrojov so snímačom dĺžky nástroja
 • automatická korekcia výšky v osi Z
CNC stroj MLCube

Obrábacie stroje, CNC frézky rady DATRON MLCube

Vďaka vysokej presnosti a dynamickému riadeniu, obrábacie stroje CNC stroje rady MLCube dosahujú výnimočné výsledky v kvalite a efektivite výroby. Špeciálne, ak sa jedná o hliníkové plechy a panely.

Vybavenie CNC frézky rady ML

Obrábacie stroje systému MLCube obsahujú:

 • polymérovo betónový stôl (s prípravou pre modulárnu upínaciu techniku)
 • kabinové krytovanie
 • rýchle 3D-CNC riadenie HSCPro
 • ovládací LCD terminál so štandardným PC
 • pripojenie do lokálnej siete
 • programovo riadený systém minimálneho chladenia a mazania
 • ručné diaľkové ovládanie s elektronickými ovládacími prvkami