CNC mikrovŕtanie

Malé, vysoko presné diery sa stávajú bežnou požiadavkou v celom rade priemyselných odvetví a aplikácií. Od hydraulických ventilov, trysiek, či benzínových trysiek pre priame vstrekovanie, ako aj schopnosť vŕtať malé, presné a opakovateľné diery sú kľúčom k fungovaniu daného produktu. Navyše, mnoho aplikácií ma vysoké požiadavky, preto čas vŕtania sa v konečnom dôsledku porovnáva s nákladmi a kvalitou.

stupom strojov DATRON na trh, ktoré sú vybavené vretenami umožňujúcimi dosahovať až 60.000 otáčok, je možné vyrábať mikro diery tak malé ako 0,1 mm s presnosťou a opakovateľnosťou vo všetkých smeroch X, Y a Z. Naša rýchlosť v kombinácii s chladiacim systémom umožňuje vyrobiť diery s hladkými stenami a presne definovaními hranami.

  • hladké čisté steny
  • ostré, presne definované hrany
  • vysoký objem výroby