Výroba foriem pre účely tvarovania

Výroba foriem pre účely tvarovania je proces využívaný výrobcami k výrobe rôznych produktov a baliacich produktov. Tvarovanie za tepla je veľmi populárne vo farmaceutickom obalovom priemysle a pre tepelné tvarovanie plastov pre balenie rôznych spotrebiteľských produktov. 

Mnohé z týchto foriem pre tvarovanie za tepla sú vyrobené z hliníka a vyžadujú CNC frézovacie stroje pre dosiahnutie veľmi hladkých povrchov. Pre dosiahnutie hladkého povrchu a frézovanie hliníka pre formy určené na tvárnenie za tepla, vysokorýchlostné CNC obrábacie stroje DATRON ponúkajú nasledujúce výhody:

  • Vysokofrekvenčné vretená až do 60 000 otáčok – vysoká rýchlosť znižuje sily, ktoré vznikajú medzi nástrojom a materiálom. Vzniká menej tepla pri obrábaní, čím sa znižuje odklon nástroja a umožňuje tak aj obrábanie tenkostenných dielcov. To všetko vedie ku kvalitnejšiemu obrábaniu, výbornej kvalite povrchu a lepšej presnosti. 
  • Systém chladenia - systém chladenia rozprašovaním minimalizuje náklady na údržbu a jedná sa o vysoko efektívny spôsob chladenia a môže znížiť alebo dokonca odstrániť odmasťovanie a náklady na likvidáciu. 
  • Sondovanie, raster povrchu – rozpoznáva tvarovú nerovnosť na povrchu obrobku a kompenzuje to dynamicky
  • Automatická výmena nástroja – až 45 nástrojových staníc v závislosti od typu stroja, vrátane snímača pre meranie dĺžky a detekcie lomu nástroja
  • Upínanie pomocou vákuového stola – vákuový stôl 500 x 700 mm a 1000 x 700 pre rýchle upnutie plošného materiálu
  • Pneumatický upínací systém – pneumatické, klinové upínanie, ktoré znižuje nadbytočné časy pri prestavovaní
  • Vybavenie 5 tej osi – integrovaný otočný stôl pre simultánne frézovanie