Meranie výkonu s Drift a Performance Box

Drift Box

VBOX je robustný systém pre záznam a vyhodnotenie dát používaný pri meraní rýchlosti, dráhy a pozície pohybujúceho sa vozidla. 

Využitím vysokovýkonných GPS prijímačov, VBOX umožňuje meranie rýchlosti, dráhy, zrýchlenia, brzdnej dráhy, uhla stáčania, uhla smerovej úchylky, času kolies, bočnú vodiacu silu od smerovej úchylky a iné s vysokou presnosťou. 

Všetky GPS dataloggery môžu byť kombinované so širokou škálou I/O modelov, vďaka ktorým je systém flexibilný a vhodný pre rôzne nároky a rozpočty.